Oddział przedszkolny
Wpisany przez Administrator   

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Pietrkiewicza  znajduje się  centrum Fabianek.


Teren szkoły jest bezpieczny dla dzieci, gdyż budynek jest ogrodzony i monitorowany.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. J. Pietrkiewicza  to przyjazne miejsce, gdzie dzieci nie tylko świetnie się bawią i zawierają pierwsze przyjaźnie, ale również pod opieką pedagogów rozwijają swoje zdolności i przygotowują się do podjęcia nauki szkolnej.

Nasze działania koncentrujemy wokół dwóch kluczowych procesów: procesu adaptacji w przedszkolu i procesu osiągania gotowości szkolnej.

Każdego dnia pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym stwarzamy takie sytuacje dydaktyczno-wychowawcze, które wydobywają z dzieci ich pasje, zainteresowania i talenty. Pokazujemy, że droga do wiedzy może być pasjonująca, radosna i twórcza.

Naszym celem jest dać dzieciom możliwość rozwijania swoich umiejętności i talentów w poczuciu bezpieczeństwa, akceptacji i wsparcia, dlatego oferujemy bogaty zakres zajęć: plastycznych, muzycznych, ruchowych i językowych.

Edukacja w tym oddziale jest bezpłatna.

Oddział ten został starannie przygotowany do zapewnienia dzieciom optymalnych warunków nauczania, wychowania i opieki. Wyposażony został w salę z pomocami dydaktycznymi (m.in. tablicę multimedialną) dostosowaną do wieku i potrzeb dzieci oraz oddzielne wejście i oddzielną toaletę, przeznaczoną, tylko dla dzieci z oddziału przedszkolnego.

W ramach oddziału przedszkolnego oferujemy:

v   bezpłatną opiekę w godzinach od 7:00 do 16:00 - zajęcia świetlicowe

v  realizację podstawy programowej w godzinach od 8.00 do 13.00 ( w tym czasie organizowane są zajęcia o charakterze: dydaktycznym, wychowawczym, artystycznym, ruchowym, terapeutycznym oraz relaksacyjnym z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych),

v  wyżywienie w formie cateringu,

v  nowy plac zabaw przyjazny dzieciom,

v  zajęcia rytmiczno-taneczne,

v  zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej,

v  naukę języka angielskiego,

v  pomoc psychologiczno-pedagogiczną, którą zapewnia pedagog i logopeda,

v  wyjścia do teatru, kina, udział w lekcjach muzealnych,

v  stopniową integrację ze środowiskiem szkolnym, przez aktywny udział w życiu szkoły ( uroczystości szkolne, akcje, projekty, konkursy).

 

Wycieczki i wydarzenia w oddziale przedszkolnym w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

15.09.2017 „Święto Kropki” – wspólne zabawy, wykonanie pracy plastycznej

20. 09.2017 „ Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”

29.09.2017 „Dzień chłopaka” -  zabawy w sali, upominki od koleżanek oraz „słodki poczęstunek”

03.10.17 Spotkanie dzieci z policjantami „ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

09.10.2017 Wycieczka do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Nauczycieli we Włocławku. Zajęcia z czytnikami Pasco

25.10.17 Wycieczka do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku

31.10.17  „Święto Dyni”  - pieczenie babeczek, zabawy w Sali, zabawy z cieniem i prace plastyczne

24.11.17  „Dzień Pluszowego Misia” zabawy w klasie, wykonywanie misiów z pomponów

24.11.17  Spotkanie z koszykarzami WTK Anwil we Włocławku

30.11.17  „Andrzejki klasowe” – przebieranie, wspólne wróżby i zabawy

06.12.17 „ Mikołajki” – pieczenie pierniczków i dekorowanie ich

19.12.1 Wycieczka do „Krainy świętego Mikołaja” w Kołacinku

20. 12.2017 Występy dzieci dla zaproszonych gości z okazji Świąt Bożego Narodzenia – prezentacja taneczna „Taniec reniferów”

22.12.17 „Wigilia klasowa”- wspólne przygotowanie stołu składanie życzeń i  kolędowanie

10.01.18 Wycieczka do Centrum Kultury Browar B we Włocławku zabawy klockami „Klockolandia”

25.01.18 Wycieczka do Włocławka na przedstawienie teatralne  „Mała Syrenka”

26.01.18 Wycieczka do Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej  na warsztaty „Eko - torby”

 

Przez wielostronne oddziaływanie wychowawczo - dydaktyczne pragniemy dać dzieciom możliwość rozwijania skrzydeł, aby mając lepszą perspektywę, widziały więcej oraz mogły w swych działaniach i umiejętnościach wznosić się coraz wyżej.